***********************************************

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY

PRO DOSPĚLÉ * 2017Po mnoho let úspěšné TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ,
určené ctitelům tance, skvělé hudby, společenských informací a příjemného posezení v
uzavřené společnosti, se uskuteční i letos
V šesti nedělních večerech, počínaje 15 . říjnem 2017, se budou v Zrcadlovém sále DK MB
od 19.00 do 21.30 setkávat ti, kdož si uvědomují, že život nejsou jenom povinnosti,
starosti a problémy, ale i možnost se v příjemném prostředí dobře pobavit,
věnovat svému partnerovi, či přátelům. Při těchto pravidelných setkáních proniknete do krokových variací
deseti tanců, rozšíříte své vědomosti o „co a jak ve společenském životě“, navážete nová přátelství.
Jste ochotni si trochu pozměnit rytmus zaběhlého blázince všedních dnů? Kdo by nechtěl!
Tak sáhněte po telefonu a vytočte některé z uvedených telefonních čísel nebo pošlete mailíka.
Z druhého konce telefonní linky či mailu, se vám dostane odpovědí na všechny otázky okolo těchto večerů.
Zkuste to - opravdu to funguje!
stinkajan@quick.cz
tel.: 605 431497, 604 734197
zde také získáte další potřebné informace