Základní kurzy tance - e-přihláška 2015

Kurz tance:
   
CHLAPEC:  
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Telefon:
Škola:
E-mail:
Počet gardenek:
   
DÍVKA:  
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Telefon:
Škola:
E-mail:
Počet gardenek:
   
V případě zájmu o gardenky (na vyučovací lekce) připočtěte 350,- Kč za každý kus.